Sådan beregnes skatten på lejeindtægt at dit italienske paradis

Beskatning af lejeindtægterne på dit sommerhus efter 40%-reglen – Gælder dog KUN hvis du lejer ud gennem et bureau

40%-reglen er den mest gængse af de to opgørelsesmetoder, fordi den gør det nemt og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat.

Vælger du denne metode, er de første 11.700 kroner af din lejeindtægt skattefrie. Dette tal gælder for 2021.

Ud over bundfradraget på 11.700 kroner er der et skattefrit fradrag på 40%.

Det vil sige, at når bundfradraget er trukket fra din lejeindtægt, så kan du trække yderligere 40% fra den resterende lejeindtægt (husleje plus lejernes betaling for el, vand, gas, internet, telefon, m.m.).

Det beløb, der så er tilbage, efter du har fratrukket bundfradraget samt fradraget på yderligere 40%, beskattes som kapitalindkomst.

  • For 2021 gælder:
  • De første 11.700 kr. i 2021 er skattefrie, hvis du lejer ud privat.
  • De første 41.700 i 2021 er skattefrie, hvis du lejer ud gennem bureau.
  • I begge tilfælde kan 40% af resten fratrækkes inden skatten beregnes.
  • Du skal betale alm indkomstskat af din indtægt udover det.

På denne webside kan du automatisk beregne skatten: https://holidaypay.dk/index.php/beregn-din-lejeindtaegt/

Hvis du tilmelder dig HolidayPay.dk kan alle – også ejere, som selv udlejer sit sommerhus uden om de dyre bureau’er  få det store fradrag på 42.700 kroner før skatten beregnes
(De tager typisk 40% af din lejeindtægt)

Beskatning i Italien
Både efter Italienske regler og efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Italien og Danmark vil lejeindtægter skulle indkomstbeskattes i Italien.

Afgørende for beskatningen er, hvordan boligen bruges.

udelukkende til privat brug
Er der kun dig, din familie og venner, der bruger boligen privat, vil der ikke være nogen indkomstbeskatning, da Italien ikke beregner lejeværdi af egen bolig.

Hvis du lejer ferieboligen ud
er lejeindtægterne skattepligtige i Italien. Beskatningen vil ligge i mellem ca. 23 % – 43 %.

Hvis du bruger ferieboligen selv, og lejer den ud
kaldes det blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse , og så er lejeindtægterne skattepligtige i Italien. Beskatningen vil ligge mellem 23 % -43 %.