fbpx

Beskatning af lejeindtægt feriehus

/Beskatning af lejeindtægt feriehus
Beskatning af lejeindtægt feriehus2018-03-19T11:32:47+00:00

Sådan beregnes skatten på lejeindtægt at dit italienske paradis

Beskatning af lejeindtægterne på dit sommerhus efter 40%-reglen – Gælder dog KUN hvis du lejer ud gennem et bureau

40%-reglen er den mest gængse af de to opgørelsesmetoder, fordi den gør det nemt og enkelt at opgøre det skattepligtige resultat.

Vælger du denne metode, er de første 21.400 kroner af din lejeindtægt skattefrie. Dette tal gælder for 2017.

Ud over bundfradraget på 21.400 kroner er der et skattefrit fradrag på 40%.

Det vil sige, at når bundfradraget er trukket fra din lejeindtægt, så kan du trække yderligere 40% fra den resterende lejeindtægt (husleje plus lejernes betaling for el, vand, gas, internet, telefon, m.m.).

Det beløb, der så er tilbage, efter du har fratrukket bundfradraget samt fradraget på yderligere 40%, beskattes som kapitalindkomst.

  • For 2017 gælder:
  • De første 10.700 kr. i 2017 (10.500 kr. i 2016) er skattefrie, hvis du lejer ud privat.
  • De første 21.400 kr. i 2017 (21.000 kr. i 2016) er skattefrie, hvis du lejer ud gennem bureau.
  • Du skal betale skat af 60 procent af din indtægt udover det.

Eksempel: Beskatning af sommerhusudlejning med 40%-reglen – Gælder kun gennem bureau:

Beregning af beskatning: Fast fradrag på 40%
Bruttolejeindtægt Kr. 70.000
+ strøm, olie, telefon m.m. Kr. 10.000
Samlet lejeindtægt Kr. 80.000
Skattefrit fradrag / Bundfradrag Kr. -21.400
(Lejeindtægt – bundfradrag) Kr. 58.600
– fradrag på 40% af 58.600 kr. Kr. -23.440
Til beskatning (som kapitalindkomst)    Kr. 35.160
Skat (34% ved negativ kapitalindkomst)    Kr. 11.954
Lejeindtægt efter skat (80.000-11.954) Kr. 68.046

Beskatning i Italien
Både efter Italienske regler og efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Italien og Danmark vil lejeindtægter skulle indkomstbeskattes i Italien.

Afgørende for beskatningen er, hvordan boligen bruges.

udelukkende til privat brug
Er der kun dig, din familie og venner, der bruger boligen privat, vil der ikke være nogen indkomstbeskatning, da Italien ikke beregner lejeværdi af egen bolig.

Hvis du lejer ferieboligen ud
er lejeindtægterne skattepligtige i Italien. Beskatningen vil ligge i mellem ca. 23 % – 43 %.

Hvis du bruger ferieboligen selv, og lejer den ud
kaldes det blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse , og så er lejeindtægterne skattepligtige i Italien. Beskatningen vil ligge mellem 23 % -43 %.