Hold øje med skiltet Zona Traffico Limitato

I Italien har mange større italienske byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter.

Som udgangspunkt er det kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få et miljømærke (Ecopass), der giver tilladelse til at køre i disse zoner inden for dette tidsrum. I de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00.

Så hvis man kører ind i de berørte byer mellem kl. 8 om morgenen og 18 om aftenen, skal man være opmærksom på skiltningen (Zona Traffico Limitato – ZTL), der markerer grænsen til zonerne. Kører man ind i en zone, bliver ens nummerplade automatisk fotograferet, og er man ikke registreret med en tilladelse, får man en bøde, der så kommer ind ad brevsprækken, når man er kommet hjem fra sin ferie.

Reglerne kan være forskellige fra by til by, så i nogle få af de større byer (eksempelvis Milano og Rom) kan man som turist godt købe en tilladelse, som sælges i tobakskiosker.

Miljøzoner i Italien
I Italien har mange større italienske byer indført restriktioner eller forbud mod kørsel i de historiske bykerner på visse tidspunkter. Det er som udgangspunkt kun indbyggere eller personer med særligt ærinde, som kan få tilladelse til at køre i disse zoner inden for det pågældende tidsrum.
Områderne for kørselsforbud er markeret med skilte med teksten Zona Traffico Limitato – ZTL, og i de fleste byer gælder begrænsningen mellem kl. 8.00 og kl. 18.00. Du skal altså holde øjne og ører åbne og holde øje med skiltningen. Kører du ind i en miljøzone bliver din nummerplade automatisk fotograferet, og er du ikke registreret med en tilladelse, får du en bøde, der så kommer ind ad brevsprækken, når du er kommet hjem fra din ferie. Reglerne kan være forskellige fra by til by, og det er de lokale myndigheder, der administerer miljøzonerne.
Særlig tilladelse:

Du kan som turist ikke købe en tilladelse til at køre i byerne. Men turister, der har bestilt et hotel, der ligger inde i miljøzonen, kan ofte henvende sig til hotellet og forhøre sig, om hotellet kan sende bilens registreringsnummer til myndighederne, således at turisten kan afsætte bagage på hotellet for derefter at køre ud af miljøzonen igen.
Bilister med handicapskilt skal også henvende sig til de lokale myndigheder for at få tilladelse til at køre i miljøzonen.
Turister kan købe en tilladelse (Ecopass) til at køre i miljøzonen i Milano. Ecopass’et købes i tobakskiosker og lign

Bøder
Politiet kan udstede bøder på stedet, og kan for udenlandsk indregistrerede biler opkræve en fjerdel af den maksimale bøde på stedet.

Mobiltelefoni og GPS
Det er forbudt at tale i håndholdt mobiltelefon under kørsel.
Indførsel og brug af radar- og laserdetektorer er forbudt, men det er tilladt at benytte POI-funktionen i GPS’en til at spore de faste fartfælder.

Lygteføring
Det er lovpligtigt at have nærlyset tændt om dagen uden for bebygget område.
Motorcykler og knallerter skal altid køre med lyset tændt.

Promillegrænse
Promillegrænsen er 0,5.
For alle bilister med under 3 års køreerfaring er promillegrænsen 0,0.

Tegngivning
Man skal benytte blinklys ved overhaling.

Vigepligt
Der er højrevigepligt, undtagen hvis skiltning viser andet.

Skiltning
Skiltning følger internationale standarder. Dog findes nogle skilte på italiensk:

Italiensk Dansk
Senso vietato indkørsel forbudt
Senso unico ensrettet kørsel
Sosta autorizzata parkering tilladt
Divieto di sosta parkering forbudt
Svolta vejkryds
Uscita automezzi udkørsel
Lavori in corso vejarbejde

Hastigheder

Vejkategori Hastighedsgrænse
Al kørsel i bymæssig bebyggelse 50 km/t
Landevej – motorcykler over 150 cc. Personbiler samt autocampere under 3.500 kg 90/110 km/t
Landevej – personbiler med campingvogn 70 km/t
Motorvej – motorcykler over 150 cc. Personbiler samt autocampere under 3.500 kg 130 km/t
Motorvej – personbiler med campingvogn 80 km/t

Parkering
Det er forbudt at parkere imod færdselsretningen på alle veje og gader.