Genzano

039I H. C. Andersens roman Improvisatoren hedder tredje kapitel “Blomsterfesten i Genzano” og her går hovedpersonen Antonio ned til Nemisøen for at plukke blomster til den fest der har givet kapitlet overskrift. “Hvorledes udtaler jeg det første skue af gaden, det brogede billede, således som jeg da opfattede det! – Den hele lange gade, der hæver sig i en sagte skråning, var overdynget med blomster —“. Blomsterfesten i Genzano har også givet afgørende inspiration til Bournonville og til en flok andre kunstnere. Siden 1778 har folk i Genzano plukket store mængder af blomster, opbevaret dem i kæmpekurve i kølige grotter ind i vulkankrateret og brugt dem som palettens farver i juni natten inden den store fest. Festen finder sted hvert år i forbindelse med Corpus Dominis, der falder 12 dage efter pinse. Den kaldes “Infiorata” hvilket er et flere hundrede meter langt tæppe i en mosaik af blomsterblade der dækker hele strækningen op til S. Maria della Cima.

Byen ligger på kraterkanten af Nemisøen 435-460 meter over havets overflade. Den er grundlagt i det 12. århundrede omkring et tårn bygget af Gandolfi-familien for at sikre kontrollen over Nemisøen. Den blev i 1183 af pave Lucio III overdraget til cisterciensermunkene fra Le tre Fontane abbediet nede ved Nemisøens bred.

GenzanoOversigtAllerede i 1235 anlagde munkene i forbindelse med tårnet et castello, og traditionen siger, at munkene kaldte slottet for ”Gentianum”. I 1378 overdrog antipave Clemente VII, Frankrig (1378-1394) slottet til Giordano Orsini, men allerede i 1393 blev det erobret af Nicola Colonna, hvorefter denne familie ejer byen indtil MarcAntonio Colonna i 1564 solgte den til Cesarini-familien. Giuliano Cesarini ombygger i 1621 borgen til et palads og fra 1643 ændres middelalderbyen med anlæg af nye veje blandt andet med en ”gåsefod” ud fra Piazza IV. Novembre (Via Appia) og stigende op med slottet i centrum. Det drejer sig om

–         Strada Livia i 1680 (nuværende Via Italo Belardi) til S. Maria della Cima,

–         Strada Sforza i 1700 (nuværende Via Bruno Buowi) til slottet og

–         Nuværende Via Garibaldi op til Chiesa dei Cappuccini.

Og i 1673 gifter Livia Cesarini sig med Federico II Sforza.

Seværdigheder i byen:

GenzPalazzoPalazzo Sforza Cesarini
Oprindeligt opført af Colonna-familien, men fra 1564-1990 overtaget af Cesarini-familien, fra 1662 af Sforza Cesarini heraf navnet.
Arkitekten Ludovico Gregorini (1661-1723) arbejdede fra 1713 og blev efterfulgt af sin søn Domenico med at restaurere / ombygge paladset, så det i høj grad minder om Palazzo Farnese i Rom. Der har dog været andre arkitekter om arbejdet med den endelige udformning, som Magni der har udført portalen i 1714-15 og Giovanni Domenico Navone (1687-1745) der arbejdede med det indre fra 1728. I tilknytning til paladset er der anlagt Parco Sforza Cesarini, der i 1840 blev beplantet i engelsk stil af Lorenzo Sforza-Cesarini, gift med Carolina Shirley

Chiesa di S. Maria della Cima
Kirken er placeret for enden af Via Italo Belardi – hvor Infiorita’en foregår – på toppen af byens  middelalderdel.

Dette er den “vecchia cattedrale” bygget i perioden 1636-1650 ved Giovanni Antonio de Rossi (1616-1695) oven på en endnu ældre romansk forgænger. Inden for

·        Francesco Cozza (1605-1682): Madonna med barn,  Peter og Paulus.

 

Chiesa della SS. Annunziata

Beliggende på en sidegade til Via Giacomo Matteotti – i den nedre del af den gamle bydel – ved indkørslen til byen fra Nemi.

Kirken er fra det 16. århundrede og restaureret i 1677 og i 1786.

Chiesa dei Cappuccini

Beliggende for enden af Via Garibaldi på toppen af en lang allé. Over døren på den prunkløse facade er der en plump tagskærm, hvis form findes på andre af kappucinerordenes huse. Det indre er ombygget af Giuliamo Cesari i 1643. Den typiske enkelthed, soberhed. Klosteret ligger til højre.

Chiesa di SS. Trinità

Beliggende på hovedgaden Corso D. Minzoni tæt på Piazza IV. Novembre.

Kirken blev påbegyndt i 1781 af Pietro Peronese og fuldført efter hans død af sønnen Giuseppe Peronese og indviet i 1808. Facaden er i storslået nyklassicistisk stil med store søjler som man blandt andet kender fra S. Carlo al Corso i Rom. Oprindeligt fik kirken navnet Chiesa Nuova di S. Sebastiano og derefter SS. Trinità.

Fontana monumentale

(fontane di San Sebastiano)

Piazza IV Novembre/ Piazza Frasconi

Fontænen er tegnet af Virginio Bracci (søn af Pietro Bracci der var skulptør på Fontana di Trevi i Rom) og opstillet på Via Corriera i 1776, den blev flyttet til Piazza IV Novembre i 1836. I fontænens centrum står en dorisk søjle omslynget med vinranker, som erindring om Colonna-slægten og om vindyrkningen. Øverst en globus med 3 halv­måner, Genzanos våben. På søjlens sekskantede fundament er der tre indskrifter og tre våbenskjolde og tre ”mascheroni” hvorfra vandet stråler.
Fontana monumentale i baggrunden til højre Ss. Trinità
Indskrift 1:

EX AVCTORITATE
D N GREGORI XVI
PONT MAX
OPQC
VIAE CONSVLARI PATEFACIVNDAE
SALIENTES AD LACVM
QVI COMMEANTIVM ITER
SATIS INTERCIPERENT
MARGINIBVS ET FORO CLEQVATIS
REMOTIORI LOCO
NOVO FERME OPERE
SVA PECVNIA RESTITVERVNT
AN M DCCC XXXVI

“På vor fader pave Gregorio XVI’s beslutning lod byråd og borgere i Cynthias by vandledningerne ved søen istandsætte, da de alvorligt hindrede de vejfarendes adgang. For at holde konsulvejen åben blev vejrabatter og vejbande planeret i et næsten helt nyt anlæg længere væk. År 1836″.

Udover reparationerne i 1836 er der udført meget betydelige istandsættelsesarbejder på vandledningen i 1889, hvor en støbejernsledning er installeret og der er bygget flere inspektionshuse ind i bjergsiden, hvorfra ledningen kan serviceres.

Indskrift 2.

CLEMENTI XIII
REZZONICO PONT MAX
QVOD V VIRIS PRAECIPUE DATIS
VT DE NEMORENSI AQVA
CYNTHIANVM PERUCENDA
COGNOSCERENT JUDICARENT
OMNIVM PRIMVS IN HAC RE
BENE DE PATRIS SPECTARE
MVNJICIPES JVSSERIT
CIVITAS CYNTHIANENSIVM
A MDCCCXXXVI REFECTO OPRE
RESTITVS INSIGNIBVS ESUS
PROVIDENTISSIMI PRINCIPIS
RESTAURATA A CVRA
DELL’ AMMINISTRAZIONE COMVNALE
CON IL CONTRIBVTO
DELL’ AZ.AVT.SOGGE.E TVRISMO
LAGHI E CASTELLI ROMANI
1972

“Til ære for pave Clemente XIII Rezzonico, fordi han som den første af alle pålagde 5-mands­rådet at de især skulle finde ud af og beslutte hvordan drikkevand kunne føres fra området ved Nemi til Cynthianum og beflaede byrådet at tage sig af fædrelandets interesser. Cynthia by istand­sætte akvædukten og restaurede den fremsynede fyrstes våben i år 1836.

Restaureret af den kommunale administration i 1972 med bidrag fra den autoriserede forening for ferie og turisme: Laghi e castelli romani”.

Indskrift 3.

HONORI
CLMENTIS XIV
GANGANELLI PONT MAX
CVIVS POTISSIMVM PROVIDENTIA
AQUA CVIBVS AFFATIM DATA EST
CYNTHIANENSES PVBLICE
GRATI ANIMI  CAVSA
INSIGNIA EIVS INTER CETERA
A MAIORIBVS PRIMVM POSITA ET
SVPERIORVM TEMPORVM INIVRIA
CORRVPTA RESTITVTO OPERE
ITERVM DEDICAVRUNT
AN M DCCC XXXVI

” Til ære for pave Clemente_XVI Ganganelli, hvis fremsyn det især skyldes at borgerne fik rigeligt drikkevand. I taknemmelighed lod borgerne i Cynthias by hans værk istandsætte. Hans embedstegn, som først var sat op af forfædrene og som tidligere tiders ødelæggelser havde beskadiget, indviede de i år 1836 offentligt for anden gang.”

Fontænerne på Via Italo Belardi

Via Italo Belardi stiger op til kirken S. Maria della Cima (“på toppen” – da den ligger på et af  de højeste punkter i byen). Vejen er formet som en trappe med lave, men dybe trin. Det er her langs Via Belardi byen siden 1778 har fejret den traditionsrige blomsterfest “Infiorata”. Halvvejs oppe ved Piazza G. Marconi står der to smukke fontæner dedikeret til paverne Clemente XIII og Clemente XIV.

Fontænen til venstre (set i retning op mod kirken).

Denne fontæne bærer indskriften:

CLEMENTIS XIII P.M.
OPTIMI PRINCIPIS BENEFICENTIA
AQVARVM PHOCIAE ET PONTICHIAE
EX AGRO NEMORENSI DVCENDARVM
OPVS AVSPIATO COEPTVM
ORDO POPULSQVE CYNTHIANENSIS
TANTI MEMOR BENEFICII
MP
ANNO SAL M DCCLXXVI

 

“Takket være den storsinde fyrste, pave Clemente XIII’s velgørenhed blev arbejdet at føre Aqua Phocia og Aqua Pontichia frem fra området ved Nemi påbegyndt i en heldig stund. I erindring om denne storslåede velgerning satte byråde og borgerne i Cynthis by dette minde i det frelsens år 1776”.

Chyntia er det græske navn for Diana, har Genzano oprindeligt kaldt sig “Cynthias by”?

Fontænen til højre har følgende indskrift:

CLEMENTIS XIV PM
AVCTORIATATE ET PROVIDENTIA
RESTITVTIS VETERRIBVS DVCTIBS
CORRIVATISQVE SALBERRIMIS AQVIS
OPVS PRO SALVTE ET VTILITATE MVNICIPUM
DIV A MAIORBVS OPTATVM
AERE PVBLICO FELICITER ABSOLVTVM
ORDO POPVLVSQVE CYNTHIANENSIS
VOTI COMPOS MP
ANNO SAL M DCC LXXVI

“Ved pave Clemente XIV’s beslutning og fremsyn blev de gamle vandledninger restaureret og de sundeste kilder ført sammen. En akvædukt til gavn for borgernes helbred var længe byens ønske. Opgaven blev lykkeligt afsluttet for offentlige midler. Da ønsket var opfyldt satte byråd og borgere i Cynthias by dette minde i det frelsens år 1776”

Mellem Genzano og Ariccia

Forlader man Genzano ad Via Appia Nuova og kører mod Ariccia, når man efter ca. 2000 meter Piazzale di Galloro, hvor man kan besøge

Santuario di S. Maria di Galloro

Dette blev opført i 1624 men blev allerede i 1661-63 udvidet af Gian Lorenzo Bernini og hans daværende elev Mattia de’ Rossi. Den 8. december er kirken slutpunktet for “processione della Signorina” der udgår fra Ariccia. Inden for kan man se

·        Højalter G.L. Bernini: tympanon med statuer af Innocenza og Mansuetudine (alterbord er fra 1867)

·        I de første sidekapeller:

–         Giacinto Gimignani (1611-81): “S. Tommaso da Villanova risana lo storpio” (1661)

–         Guglielmo Cortese “il Borgognone” (1628-79): “S. Francesco di Sales predica agli Svizzeri” (1663)