Udsendt den 3. juli af DMI – gældende til og med uge 31 (2. august).

Juli måned i Danmark. Det blå er regnområder…

Vejret i Danmark i juli måned 2020

Resten af skolesommerferien ser omskiftelig ud med et jævnligt skift mellem regn og skyer samt dage med tørt solskinsvejr. Der er tendenser til, at højtryk ligger et godt stykke vest og nordøst for os, og med intense lavtryk fra Atlanten, som presser sig på fra vest. Danmarks placering ligger i denne fordeling lidt udsat for lavtryk med fronter og tilhørende køligere luft fra nordvest. Prognoserne er usikre og med en del bevægelse i luftmasserne over os. Derfor vil både temperaturen og solskinsdage svinge i perioder af typisk 1-2 dage ad gangen. En joker i slut juli/start august bliver en øget risiko for udvikling af tropiske cykloner over Atlanterhavet, som kan skubbe vejrudviklingen over Danmark ud af kurs – både til den solrige og regnfulde side.

uge 28 ligger vi lidt udsat for lavtryk og nordvestenvind, mens små intense lavtryk fra Atlanten presser sig lidt hidsigt ind fra vest og også forventes at tvinge sig ind over os.

De mindre lavtryk vil komme ind med dagsperioder af skyer og regn eller byger, afbrudt af perioder med solskin, drivende skyer og tørt vejr. Derfor bliver det en noget varierende uge. Desuden vil der komme perioder med nordvestenvind, som hiver køligere luft med ned fra Norskehavet, og temperaturen vil derfor ikke komme så højt op. Lokale forskelle vil præge oplevelsen af vejret.

Dagstemperaturen kommer typisk ikke højere end mellem 14 og 21 grader, og om natten bliver det typisk ned mellem 9 og 15 grader, så overordnet set lidt koldere end normalt for juli.

Mængden af solskin og nedbør vil ikke blive fordelt ligeligt, men gennemsnitligt for landet bliver det omkring det normale for juli.

uge 29 ser det mere ustabilt ud over Central- og Sydeuropa, mens højtryk vil placere sig mere nordligt for os. Danmark vil stadig ligge lidt udsat for lavtryk med tilhørende regn eller byger.

De forskellige prognoser er meget uenige om vejrudviklingen i denne uge. Højst sandsynligt får vi omskifteligt vejr med vekslende skydække og lokale bygeområder, som kan være kraftige og med tordenbrag. Det kan dog ikke overses, at nogle enkelte prognoser peger i en anden retning af mere stabilt og solrigt vejr, hvor mindre højtryksrygge kan skyde sig ind over Danmark. Dagstemperaturerne vil typisk komme op mellem 17 og 24 grader, men også med mulighed for enkelte dage over 25 grader.

Temperaturer, solskinstimer og nedbør vil ligge tæt på normalt for årstiden, men usikkerhederne i udsigterne trækker lidt mod den mere våde og skyede side af dansk sommervejr.

Fra uge 30 og 31 vil højtryks- og lavtryksrygge ligger side om side på vores breddegrader. Samtidigt dannes små intense lavtryk over den vestlige del af Atlanterhavet på grænsen mellem den varme Golfstrøm og det noget koldere Nordatlantiske havvand. Lavtrykkene bevæger sig østpå og kan sagtens have held med sig til at bevæge sig ind over Danmark.

Desuden er vandet lige nord for ækvator blevet varmt nok til, at der så småt kan begynde at dannes tropiske cykloner. Disse kraftbomber kan også snige sig op langs den Amerikanske østkyst og op i vores vestenvindsbælte. Det vil kunne ændre det forudsagte vejrbillede i Danmark allerede i slut juli/start august.

Det ser dog mest sandsynligt ud, at højtryksrygge kan forskydes fra Atlanterhavet og østpå ind over Danmark/Nordeuropa og i perioder give sol og tørt vejr med enkelte lavtryk med tilhørende fronter og regn .

Når luftmasser på denne måde skiftes ud jævnligt over Danmark, vil også temperaturen i dagstimerne svinge en del. Lavtryk kan kortvarigt trække kold luft ned fra nordvest på ”bagsiden”, når de passerer Danmark, mens strømningerne fra især syd og øst kan give tilstrømning af varm luft med temperaturer over 25 grader til Danmark.

Det usikre og omskiftelige vejr kan der være delte meninger om, men det er almindelig dansk sommervejr. I grove træk viser prognoserne nemlig temperaturer, nedbør og solskinstimer tæt på det normale, men sol og nedbør kan blive ujævnt fordelt, både geografisk og på dagsbasis gennem uge 30 og 31.

Der er således lagt op til omskifteligt dansk sommervejr, hvor dage med sol og varme afløses af heftige byger, passerende fronter med regn og køligere vejr.

Af langtidsmeteorolog Lisette Grenbom

Vejrudsigten Rom og Lazio:

Følg vejret her: https://www.yr.no/sted/Italia/Lazio/Roma/langtidsvarsel.html