Slut med de klistrede motorvejsmærkater og vejafgifter. Klæb eller klik – valget er dit!

For at kunne køre lovligt på motorvejene i Østrig, skal du have en gyldig motorvejsmærkat (vignette), der skal klæbes på indersiden af foruden, så den er entydigt synlig. Dette mærke kan du købe i Østrig på tankstationer, Tobakforretninger, hos ÖAMTC, ARBÖ eller i nabolandende på benzinstationer tæt ved grænsen eller bilklubber. Du kan også købe din vignette på FDM’s hjemmeside. Læs eventuelt mere om vignetten og priser her.

Det er muligt at købe følgende: Årsvignette2-månedersvignette og 10-dagesvignette

Visse vejstrækninger, såkaldte pas, kan være belagt med specielle vejafgifter. Der betales bl.a. vejskat gennem følgende pas: S16 Arlbergschnellstraße, A13 Brenner-motorvejen, A10 Tauern-motorvejen (Tauern- og Katschberg-Tunnellen), A11 Karawanken-motorvejen, A9 Pyhrn-motorvejen (Gleinalm- og Bosruck-Tunnellen) og Großglockner-Hochalpenstraße. Yderligere informationer og priser finder du på www.asfinag.at.

Digitale motorvejs- og vejsafgiftsmærkater

Klæb eller klik – valget er dit! Siden 2017 har du kunnet købe digitale vignetter (“e-vignetter”) til motorveje og strækninger med vejafgifter i Østrig. De er et godt alternativ til de faste klistermærkater og fås i ASFINAG’s webshop samt ASFINAG’s app “Unterwegs”. De fås indtil videre ikke hos FDM.

Det får du med den nye, digitale motorvejsmærkat:

  • Intet klister, som skal kradses af ruden: E-vignetten er knyttet til nummerpladen, og du behøver derfor ikke at klæbe den fast i ruden eller have besværet med at kradse den af igen.
  • Kan købes, uanset hvor du er: E-vignetten kan købes i ASFINAG’s webshop samt i deres app “Unterwegs”. Sådan kan du bestille og købe vignetten når som helst og hvor som helst.
  • Lettere for ejere af flere køretøjer: Da e-vignetten er bundet til køretøjets nummerplade, og der kan knyttes op til tre forskellige nummerplader til én e-vignette, behøver ejere af flere køretøjer ikke længere købe en vignette til hvert enkelt køretøj.
  • Ingen ekstraudgift, hvis ruden knuses: Fordi vignetten er digital, og altså ikke skal sættes fast i forruden, behøver du ikke købe en ekstra vignette, hvis ruden går i styker.

Diverse info

Obligatorisk redningsvej
På de østrigske motorveje og motortrafikveje har redningsvejs-pligten eksisteret siden 2012. Det betyder, at der skal være plads til, at ambulancer og andre redningskøretøjer kan passere mellem kørebanerne ved kø. Det skal sikre, at redningskøretøjerne kan komme hurtigt frem. Redningsvejen må kun benyttes ad politi, brandvæsen, ambulancer og redningskøretøjer. Benytter du redningsvejen i strid med loven, kan det udløse bøder.

Forbindingskasse, advarselstrekant og sikkerhedsveste
Bilister skal have en forbindingskasse, en advarselstrekant samt en reflekterende sikkerhedsvest (gerne en pr. person) med sig i bilen og skal kunne forevise dette ved en eventuel vejkontrol. I Østrig er der pligt til at bære sikkerhedsvest uden for bymæssige bebyggelser, hvis du forlader bilen og træder ud på kørebanen i forbindelse med fx et uheld eller eftertjek af bilen.

Børn
Børn under 14 år, som er lavere end 150 cm, skal sidde i autostol/børnesæde, der er tilpasset barnets længde og vægt. Alle børn skal have sikkerhedsselen fastspændt. Autostole kan også lejes gennem ÖAMTC eller ARBÖ.

Alkohol
I Østrig er grænsen for den tilladte mængde alkohol i blodet på under 0,5 promille. For billister med prøvekørekort samt lastvogns- og buschauffører er grænsen på 0,1 promille. Overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder og fratagelse af kørekort.

Alpines Lebensgefühl
Österreich Werbung / Sebastian Stiphout

Vigtige regler

Sikkerhedssele
Det er lovpligtigt at bruge sikkerhedssele i Østrig.

Telefonsamtale i bilen
Føreren af bilen må kun tale i telefon via et håndfrit sæt. Sættet skal være monteret, så det ikke indskrænker førerens udsyn eller på anden vis er i vejen for styringen af bilen.

Motorcykler
Det er lovpligtigt at køre med hjelm for alle 2-hjulede køretøjer. De skal også have kørelys på hele døgnet. For at få lov til at køre på motorveje skal der betales vejskat (se nedenfor).

Lys
Motorcykler skal bruge nærlys hele døgnet. Nær/kørelys om dagen for bilister kan benyttes.

Horn
Det er forbudt at bruge hornet i følgende større byer: Wien, Eisenstadt, Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg, Innsbruck og Bregenz.

Vigepligt/Bjergkørsel i Østrig
Forkørselsret for opadkørende biler eksisterer ikke. Ethvert køretøj må være indstillet på at bakke.

Ulykker
Ved ulykkemed personskader ligger rapporteringspligten hos politiet. Hvis der kun er sket materiel skade, behøver I ikke tilkalde politiet. Hvis identiteten på en eller flere af de implicerede ikke kan bevises, bør politiet dog tilkaldes.

Nødkald
Brandvæsenet 122, politiet 133, ambulance 144, Euro-nødkald 112. Nødkald er gratis indenfor mobilnettet.

Andet
Når lyset på nødtelefonerne begynder at blinke, er der længere fremme sket en ulykke eller lignende. Du skal derfor nedsætte hastigheden.

Click edit button to change this text.